Ulga dla młodych – kto może skorzystać?

Od 2022 roku został wprowadzony pit zerowy dla młodych. Dzięki preferencyjnym zasadom osoby do 26 roku życia nie płacą podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawdź, jakie są zasady korzystania z ulgi i komu przysługuje brak podatku do 26 lat. 

ulga dla młodych baner

Na czym polega ulga dla młodych do 26 roku życia? 

Ulga podatkowa do 26 roku życia polega na zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskanych przychodów. To preferencja podmiotowa, która została wprowadzona po to, aby ułatwić start na rynku pracy młodym ludziom. 

Ulga dla młodych dotyczy przychodów o wartości do 85 528 złotych. Tym samym wystarczy zarabiać poniżej 7127 złotych, aby nie płacić podatku dochodowego w ogóle. Można również zarabiać taką kwotę miesięcznie w ramach kilku umów. 

Wartość limitu jest podana brutto, a dla jego ustalenia nie mają znaczenia koszty uzyskania przychodu ani inne ulgi. Tym samym w przypadku osób, które są zobowiązanie odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne, dochód związany z zastosowaniem preferencji będzie niższy niż rocznie 85 528 złotych. 

Ulga obejmuje tylko wynagrodzenia. Z tego powodu niezależnie od ulgi dla młodych opodatkowaniu podlegać będą m.in.:

  • zasiłki takie jak np. świadczenie chorobowe, rehabilitacyjne i dla bezrobotnych;
  • odprawy oraz odszkodowania od pracodawcy, np. za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę; 
  • niektóre świadczenia alimentacyjne i stypendia. 

Ulga podatku do 26 roku życia – dla kogo? 

Ulga do 26 roku życia jest dostępna dla młodych podatników aż do dnia dwudziestych szóstych urodzin. Nie mogą z niej skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą. To rozwiązanie dedykowane dla tych, którzy osiągają przychody na podstawie: 

  • umowy o pracę (albo pokrewnego stosunku do stosunku pracy); 
  • umowy zlecenie; 
  • zasiłku macierzyńskiego; 
  • stażu uczniowskiego, 
  • praktyki absolwenckiej. 

Ulga podatku do 26 roku życia nie wymaga, aby młody podatnik ograniczał swoje źródło przychodu tylko do jednej z wymienionych podstaw. Nie ma przeszkód, aby je łączyć. Warto jednak pamiętać, że taka sytuacja nie zmienia wysokości limitu, który dotyczy wtedy wszystkich umów. 

Wprowadzenie ulgi dla młodych wiązało się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony młodych Polaków. Wszystko dlatego, że miesięczne oszczędności są spore i wynoszą średnio kilkaset złotych miesięcznie. Dodatkową zaletą jest brak skomplikowanych formalności związanych z ulgą. 

Do 26 lat bez podatku – a co potem?  

Wiele osób zainteresowanych skorzystaniem z ulgi dla młodych zastanawia się, jak wygląda rozliczenie podatku w roku, w którym młody kończy 26 rok życia. 

Na szczęście w praktyce nie jest to skomplikowane. Jeśli podatnik kończy 26 lat w środku miesiąca, zwolnieniem będą objęte tylko kwoty wypłacone do dnia urodzin włącznie. Dopiero kolejne wypłaty (np. pensja wypłacana z dołu za miesiąc ukończenia 26 roku życia) będą opodatkowane na zasadach ogólnych. 

Ulga 26 lat – jak skorzystać? 

Skorzystanie z ulgi dla młodych aktualnie nie jest skomplikowane. Obecnie naliczenie preferencji nie wymaga złożenia oświadczenia u pracodawcy czy zleceniodawcy. Taki dokument jest wymagany tylko, jeśli młoda osoba chce wnioskować o pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych bez uwzględnienia ulgi dla młodych. W innych sytuacjach o poprawne naliczenie ulgi podatkowej dla młodych zadba pracodawca. 

Zerowy pit dla młodych a rozliczenie podatkowe

Ulga dla młodych do 26 roku życia nie wyłącza obowiązku złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT. Preferencja podatkowa obejmuje te przychody, które są uzyskiwane za pośrednictwem płatnika. Z tego powodu właściwym zeznaniem podatkowym będzie PIT-11. W jego treści trzeba wskazać, jaka kwota podlega zwolnieniu z PIT. Przed złożeniem zeznania trzeba się upewnić, że nie przekracza ona 85 528 złotych. 

Call Now Button