Składka zdrowotna 2022

Już jest miesiąc luty, od tego miesiąca wchodzimy w nowy sposób rozliczenia składki zdrowotnej. 
Od roku 2022 składka zdrowotna uzależniona jest od formy opodatkowania.  
Zdrowotne zawsze zapłacimy !!!  Wszyscy !!
Nawet jak jest strata to zdrowotne będzie wynosić 270,90.
U przedsiębiorców innych niż Spółki zoo, Spółki komandytowe, fundacje i stowarzyszenia – przesunięty został termin płatności ZUSU z 10-go na 20-ty,

czyli ZUS z JDG za 01/2022 płacimy do 20.02.2022.

ZUS osób prawnych (np. spółki zoo) płacimy na 15-go

Deklaracje DRA  – do ZUS muszą być składane co miesiąc. Nie ma wyjątków.

Składka zdrowotna jest jednym z elementów przelewu do ZUSU. 

Przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową będą płacić zdrowotną liczoną od dochodu (przychód – koszty) = dochód  * 9%

Przedsiębiorcy opodatkowani liniówką będą płacić zdrowotną liczoną od dochodu (przychód – koszty) = dochód   * 4,9%

Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem będą płacić zdrowotną liczoną progowo od wielkości sprzedaży (SZCZEGÓŁY PONIŻEJ).

UWAGA WYJĄTEK – INACZEJ BĘDZIE TO LICZONE ZDROWOTNE W STYCZNIU:

Kto rozlicza się na skali podatkowej oraz na podatku liniowym  W STYCZNIU BĘDZIE MIAŁ inaczej liczoną zdrowotną niż w pozostałych miesiącach. W styczniu  – zdrowotna od podatników na liniowce będzie liczona 9% od podstawy a nie 4,9% od dochodu od podstawy.

Skala podatkowa oraz liniówka –  w styczniu będzie liczona od podstawy:  przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami  z zysku, w czwartym kwartale 2021 r czyli 6.221,04 * 75% * 9% = 419,92 (w 2021 -jeżeli był zysk- zdrowotne wynosiło 53,03 !!! )

Za styczeń zdrowotna u firm płacących podatek liniowy i na skali podatkowej wynosi 419,92 zł.

ZDROWOTNA U PODATNIKA PŁACĄCEGO PODATEK RYCZAŁT-owy:

Kto płaci podatek ryczałtowy będzie płacił zdrowotną uzależnioną od sprzedaży (przychodów):

  • do 60.000,00 sprzedaży w roku 2022 – zdrowotna 335,94 
  • do 300.000,00 sprzedaży w roku 2022 – zdrowotna 559,89 
  • powyżej 300.000,00 sprzedaży w  roku 2022 – zdrowotna 1.007,81

ZUS przy ryczałtowcach płacimy na dwa sposoby – mamy wybór:

  • ryczałtowo tzw zasady uproszczone  –  na podstawie przychodu ze sprzedaży z 2021 – warunkiem skorzystania  z tej metody jest to, że w  2021 działalność nie była zawieszona oraz podatnik płacił podatki na skali, liniowce lub ryczałcie. Nie mogą z tej formy korzystać firmy które zostały otwarte w 2021, które w 2021 były zawieszone oraz takie które w 2021 były podatkowane karta podatkową. 
  • na bieżąco wg. uzyskach przychodów – na przykład w styczniu mamy sprzedaży 20 tys – płacimy zdrowotną 335,94, w lutym sprzedaż 20 tys – zdrowotna 335,94, w marcu sprzedaż 10 tys – płacimy zdrowotną 335,94,  w kwietniu sprzedaż 20 tys (łącznie od początku roku przekroczyliśmy 1 próg sprzedaży tj 60.000,00) – płacimy zdrowotną 559,89 ( w korekcie rocznej trzeba będzie zapłacić składkę zdrowotną za 01-04/2022 czyli 559,89-335,94 = 223,95*4 miesiące – 895,80)

Po zamknięciu roku 2022 – do ZUS będziemy sporządzali roczną deklarację DRA  (wszyscy będą ją składali, nie tylko ryczałtowcy) z tej rocznej deklaracji może nam wyjść duża niedopłata z której powyżej. Dopłata będzie rozliczana w dokumentach za 02/2023. Termin na dopłatę składki do 20.03.2023

Może się zdążyć, że mamy nadpłatę składek ZUS – wtedy w ciągu miesiąca– od złożenia PIT za 2022 – należy złożyć do ZUS wniosek o zwrot nadpłaty. Wnioski  złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia !!! ZUS zwraca nadpłaty w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu złożenia zeznania rocznego PIT czyli 31.07.2023.

Do 30.06.2023 możemy złożyć korektę podstawy i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Ryczałt w ZUS (deklaracja roczna) będzie rozliczany miesiąc po złożeniu PIT-28 za 2022 roku. Czyli roczne rozliczenie w ZUS sporządzimy do 31.03.2023

Składka zdrowotna udziałowców Sp. K., jednoosobowa sp zoo, osoby współpracujące – termin płatności 20-go, kwota zdrowotnej 559,89 co miesiąc.

Akt powołania członka zarządu w spółkach – od 01.01.2022 taki akt powołania jest obciążony 9% składką zdrowotną. 

Powołanie prokurenta i ustalenie mu wynagrodzenia – wynagrodzenie nie jest podstawą do zdrowotnej.

Przykład 1:

Jeżeli mamy jednoosobową działalność + 5 spółek komandytowych to płacimy jak za jedną spółkę komandytową 559,89+ZUS z jednoosobowej działalności

ale jeżeli nie ma jednoosobowej działalności a jedynie mamy 5 spółek komandytowych – to płacimy co miesiąc 5*559,89 = 2.799,45 (taki absurd)

Przykład 2:

jeżeli mamy firmę opodatkowaną na ryczałcie i drugą firmę na liniowce – to z każdej działalność płacimy odrębny ZUS, jeden ustalony od przychodu a jeden od dochodu.

Przykład 3:

Jeżeli mamy kilka działalności opodatkowanych np. na zasadach ogólnych (lub liniowo) to przychody sumujemy i jest jedna zdrowotna

Przykład 4:

Brak jest regulacji dot. prowadzenia kilku działalności opodatkowanych na różnych zasadach (JDG – ryczałt a S.J.- liniowy)Przykład 5: 

Etat + JDG – dwie składki zdrowotne

Przykład 6.

Jeżeli mamy kilka działalności opodatkowanych np. na zasadach ogólnych (lub liniowo) i z jakiejś działalności mamy stratę  – to przychody sumujemy i jest jedna zdrowotna ale tam gdzie strata  – uznajemy, że jest przychód = 0.

Czyli jeżeli mamy – z jednoosobowej działalności opodatkowanej liniówką –  miesięczny zysk 15 tys, ze spółki cywilnej opodatkowanej liniówką – strata 25 tys = czyli płacimy zdrowotną od podstawy 15 tys * 4,9% = 735,00 zdrowotnej.

Kto nie płaci zdrowotnej ?

  • Wspólnicy wieloosobowej spółki z oo 
  • Wspólnicy (komplementariusze i akcjonariusze) spółki komandytowo-akcyjnej 
  • akcjonariusze spółki akcyjnej 
  • osoby osiągające przychody z najmu prywatnego.

TERMINY:

Od 02/2022 mamy nowe terminy zapłat ZUSów.

Pierwszy termin to 15-go – wtedy ZUS opłacają osoby prawne. Spółki zoo, spółki komandytowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, ZOZ

Drugi termin 20-go – pozostali płatnicy, wszystkie jednoosobowe działalności zarejestrowane w CEIDG, Jednoosobowe działalności z  Pracownikami, spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne  

UWAGA: przychody uzyskane z okresu zawieszenia nie uwzględnia się do składki zdrowotnej oraz do wyliczenia minimalnej składki zdrowotnej 270,90 za każdy miesiąc prowadzenia działalności. 

W załączeniu pliki z materiałami szkoleniowymi z ZUS. 

Więcej informacji pod adresem:
https://www.zus.pl/o-zus/o-nas/programy-transformacji-cyfrowej-zus/zmiany-od-2022-r./materialy-informacyjne

Call Now Button