Nowy termin płatności ZUS

Od 01.02.2022 zmianie uległy terminy płatności składek ZUS.

Uległ likwidacji termin płatności ZUSU na 10-go.

Wszystkie osoby fizyczne, spółki osobowe (spółki cywilne, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i pozostali płatnicy np udziałowcy płacący składki za siebie (niezależnie czy płacą zus tylko za siebie czy też za Pracowników) ZUS płacą do 20-go dnia miesiąca.

Osoby prawne – spółki zoo, stowarzyszenia płacą zus po staremu tj do 15-go.

Call Now Button