Kilometrówka 2023 – jakie stawki obowiązują?

Przedsiębiorstwa, które potrzebują samochodów do wykonywania pracy, nie zawsze decydują się na zakup własnych pojazdów. Często wykorzystywanym w praktyce rozwiązaniem jest używanie przez pracowników aut prywatnych. W takim wypadku rozliczenie odbywa się w oparciu o tzw. kilometrówkę. Jakie stawki za kilometr obowiązują w 2023 roku? 

kluczyki od samochodu

Co to jest kilometrówka? 

Samochód jest podstawą działalności wielu polskich firm. Jeśli pracownicy używają pojazdów na co dzień, wygodniejszym i tańszym rozwiązaniem może się okazać wykorzystanie aut, które stanowią ich własność. Dzięki temu przedsiębiorstwo może uniknąć konieczności zakupu albo zawarcia umowy leasingu pojazdów bądź znacznie ograniczyć ich liczbę. 

W takim wypadku oczywistym jest, że firma musi zrekompensować pracownikowi koszty, które wiążą się z rozwiązaniem. Oprócz zużycia paliwa ważnym aspektem jest również eksploatacja pojazdu, która przekłada się na spadek wartości samochodu i wydatki na naprawy. Z tego powodu rozliczenie odbywa się na podstawie kilometrówki. 

Ile wynosi kilometrówka 2023? 

Koszt kilometrówki zależy od liczby kilometrów, które w danym miesiącu przejechał pracownik oraz od obowiązującej stawki. Ta jest określana w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. 

Stawka kilometrówki 2023 wynosi: 

  • w przypadku motoroweru – 0,42 zł; 
  • w przypadku motocykla – 0,69 zł; 
  • w przypadku samochodu osobowego, którego pojemność silnika jest mniejsza lub równa 900 cm3 – 0,89 zł; 
  • w przypadku samochodu osobowego, którego pojemność silnika jest większa niż 900 cm3 – 1,15 zł. 

Ciekawostką jest fakt, że stawki kilometrówki zmieniły się w 2023 roku po raz pierwszy od 16 lat. Przez ten okres mieliśmy do czynienia z wysoką inflacją i znacznym wzrostem kosztów eksploatacyjnych pojazdów. Podwyższyła się również cena paliwa. Tym samym nie ma wątpliwości, że ustawowa stawka za kilometr musiała zostać podwyższona. Do 2022 roku kilometrówka wynosiła odpowiednio 0,13 zł za motorower, 0,23 zł za motocykl, 0,52 zł za samochód o pojemności silnika do 900 cm3 oraz 0,83 zł powyżej 900 cm3

Pewnym ułatwieniem w zakresie rozliczeń jest również wyrażenie stawki w pełnych groszach. Wcześniej wiążące dla obliczeń były wartości w groszach z 2 miejscami po przecinku. 

Rozliczanie kilometrówki samochodu prywatnego 2023

Wiesz już, ile wynosi ustawowa stawka za kilometr przejechany w celach służbowych. Na tej podstawie możesz obliczyć koszt kilometrówki. To jednak nie wszystko. Podstawą zwrotu kosztów jest odpowiednie rozliczenie przejechanego dystansu. 

Do pracodawcy musisz przekazać ewidencję przebiegu swojego pojazdu. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych rozstrzyga, jakie dane powinna obejmować poprawnie przygotowana kilometrówka. To przede wszystkim nazwisko, imię i adres osoby używającej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemność silnika, kolejny numer wpisu, data i cel wyjazdu, opis trasy (skąd-dokąd), liczba faktycznie przejechanych kilometrów, stawka za 1 km przebiegu, kwota wynikająca z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Co ciekawe, prowadzenie takiej ewidencji jest konieczne nie tylko w przypadku rozliczenia kilometrówki. Do sporządzania zestawienia są również zobowiązane przedsiębiorstwa, które wykorzystują własne pojazdy i chcą ująć w kosztach wszystkie związane z nimi wydatki, aby zachować prawo do pełnego odliczenia VAT. 

Rozliczenie delegacji 2023 kilometrówka

Jeśli pracodawca deleguje pracownika do miejsca, które znajduje się poza miejscowością świadczenia pracy, a podróż ma się odbyć prywatnym samochodem, to również w tym przypadku rozliczenie następuje na podstawie kilometrówki. Prawo nie jest w tym zakresie zależne od diety. 

Warto wspomnieć, że stawka za km delegacji może być również – podobnie jak w innych przypadkach – ustalona w wyższej wysokości, niż wskazana w ustawie. W takiej sytuacji pracodawca jako koszt uzyskania przychodu może uwzględnić jedynie kwotę stawki ogłoszonej w rozporządzeniu. 

Call Now Button