Działalność nierejestrowana – co to jest i jak zacząć?

Wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej sprawiają, że otwieranie własnego biznesu nie zawsze się opłaca. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę na rynku, pomyśl o działalności nierejestrowanej. Na czym polega takie rozwiązanie i jak można z niego skorzystać? 

działalność nierejestrowana

Co to jest działalność nierejestrowana? 

Nierejestrowana działalność gospodarcza to rozwiązanie dla osób, które prowadzą własną działalność, ale nie osiągają z niej jeszcze na tyle wysokich przychodów, aby zakładać własny biznes. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się bowiem m.in. z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli na początku działalności dana osoba nie zarabia wiele, zdecydowanie lepiej spróbować działalności nierejestrowanej, tak aby przekonać się, czy pomysł na biznes jest dobry. Taka forma nie wymaga dopełniania formalności. 

Działalność nierejestrowaną może prowadzić każdy, kto jest osobą fizyczną i w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej. Dodatkowo obowiązuje limit przychodów. Oblicza się go jako 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, które obowiązuje w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku była to kwota 1505 złotych. 

Działalność nierejestrowana jak założyć?

Rozpoczęcie prowadzenia działalności nierejestrowanej wymaga spełnienia określonych warunków, które zostały już wyżej opisane. Oprócz tego trzeba zastanowić się, czym chcesz się zająć. Działalność nierejestrowana jest zarezerwowana dla tych zajęć, które nie wymagają uzyskania koncesji, licencji czy zezwoleń. 

W dalszym kroku zweryfikuj, czy do rozpoczęcia działalności nierejestrowanej będzie potrzebne spełnienie innych wymogów, np. posiadanie kasy fiskalnej. Zadbaj również o wypełnienie pozostałych obowiązków prawnych, w tym z zakresu ochrony danych osobowych, jeśli w toku prowadzenia działalności nierejestrowanej dojdzie do ich przetwarzania. 

Rozpoczęcie nierejestrowanej działalności gospodarczej wymaga prowadzenia ewidencji przychodu, tak aby na bieżąco monitorować zachowywanie limitów. Nie ma znaczenia forma. Możesz skorzystać zarówno z gotowych wzorów, jak i spisywać swoje przychody w zeszycie. Musisz również wybrać sposób, w jaki będziesz wystawiać rachunki/faktury. 

Gdzie zgłosić działalność nierejestrowaną? 

Wiesz już, co to jest działalność nierejestrowana. Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy istnieją jakieś dodatkowe formalności, których musisz dopełnić przed jej rozpoczęciem, dobrą informacją jest, że nie będziesz ograniczany przez żadne dodatkowe procedury. 

Rozpoczęcie nierejestrowanej działalności gospodarczej nie wymaga wpisu do CEIDG. Nie musisz również zgłaszać jej do ZUS czy urzędu skarbowego.  Jedyne, o czym musisz pamiętać, to prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży. 

Jeśli w przyszłości okaże się, że przychody, które uzyskasz ze swojego biznesu, wzrosną ponad ustalony limit, konieczne będzie złożenie wniosku o wpis do CEIDG. Nierejestrowana działalność gospodarcza stanie się indywidualną działalnością gospodarczą z dniem, który zostanie wskazany we wniosku. 

Działalność nierejestrowana a praca na etacie

Coraz więcej Polaków walczy o podwyższenie swoich przychodów. Ciekawym pomysłem jest połączenie pracy na etacie z rozpoczęciem własnej działalności nierejestrowanej. To rozwiązanie dopuszczone przez przepisy. Należy jednak pamiętać, że na pracowniku łączącym swoje etatowe zajęcie z działalnością nierejestrowaną ciąży obowiązek prawidłowego ustalania wysokości podatku oraz odprowadzania go do urzędu skarbowego. 

Działalność nierejestrowana 2023 – limity

Nowy rok prawie zawsze wiąże się z podwyżką płacy minimalnej. Nie inaczej jest tym razem. Z tego powodu działalność nierejestrowana od 2023 roku obejmie wyższe limity. W pierwszym półroczu będzie to 1745 złotych miesięcznie, a w drugim 1800 złotych miesięcznie. 

W ten sposób jeszcze więcej osób będzie mogło skorzystać z tej formy działalności. Należy jedynie pamiętać, że po przekroczeniu limitu konieczne jest rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 

Call Now Button