Co to jest ryczałt i co się z nim wiąże?

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania. Jedną z nich jest ryczałt. Wyróżnia go niska stawka i brak skomplikowanych formalności w zakresie rozliczeń. Co to ryczałt i jakie zasady obejmuje? 

baner

Ryczałt co to? 

Ryczałt to jedna z form opodatkowania, w której podatek jest obliczany jako określony procent od przychodu. Jednocześnie nie da się go obniżyć o żadne koszty, nie ma też prawa skorzystania z kwoty wolnej od podatku, ulg podatkowych czy możliwości rozliczania ze współmałżonkiem. 

Ograniczenia rekompensują niskie stawki podatku. W porównaniu z innymi formami opodatkowania, takimi jak np. rozliczenie na zasadach ogólnych czy podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bardzo często wypada najkorzystniej. 

Do niskich stawek podatku dochodzą również dodatkowe zalety. Rozliczenie w oparciu o ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obejmuje uproszczone formalności. Dzięki temu, że w tej formie opodatkowania nie ma możliwości odliczenia kosztów, przedsiębiorca jest zwolniony z prowadzenia KPiR. Wystarczy, że będzie prowadził ewidencję przychodów uwzględniającą przychody uzyskiwane z działalności. Oprócz tego należy sporządzać wykaz środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 

Ryczałt jaki podatek? 

Stawki podatku w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wahają się od 2 do 17 procent. 

Najwyższa dotyczy wolnych zawodów, czyli np. notariuszy, adwokatów, radców prawnych, księgowych, biegłych rewidentów czy agentów ubezpieczeniowych. Najniższa stawka podatku w wysokości 2 procent może być stosowana w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Inne stawki to:

  • 3% – np. w przypadku działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; 
  • 5,5% – m.in. w zakresie przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton; 
  • 8,5% – np. co do przychodów ze świadczenia usług w zakresie edukacji; 
  • 10% – w zakresie przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek; 
  • 12% – np. jeśli chodzi o usługi z zakresu oprogramowania komputerowego; 
  • 14% – m.in. w zakresie usług opieki zdrowotnej; 
  • 15% – np. co do pośrednictwa w sprzedaży hurtowej. 

Ryczałt jak obliczyć? 

Zastanawiasz się, jak obliczyć ryczałt 2022? Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i rozliczasz się w tej formie, jesteś zobowiązany do podsumowania wszystkich przychodów w danym okresie (w miesiącu albo kwartale). Tak ustalony przychód pomniejsza się o składki na ubezpieczenia społeczne, które opłaciłeś i wylicza się wysokość podatku z uwzględnieniem obowiązującej w danym przypadku stawki. Podatek płaci się do 20 dnia miesiąca. 

Kiedy ryczałt się opłaca? 

Rozliczenie na podstawie ryczałtu jest opłacalne, gdy przedsiębiorca nie ponosi wysokich kosztów w ramach działalności gospodarczej albo prowadzi działalność, której dotyczą niskie stawki ryczałtu (poniżej 12%). Brak możliwości odliczenia kosztów sprawia, że ta forma opodatkowania nie sprawdzi się prawdopodobnie w przypadku działalności wymagających regularnego zaopatrzenia się w towar. 

Jak przejść na ryczałt? 

Jeśli chcesz przejść na ryczałt, musisz zweryfikować, czy masz do tego prawo. Z tej formy opodatkowania korzystają najczęściej przedstawiciele takich zawodów jak np. pracownicy branży budowlanej, pośrednicy handlowi czy przedstawiciele wolnych zawodów (np. lekarz dentysta, notariusz itp.). Nie skorzystają z niej z kolei m.in. firmy ochroniarskie, detektywistyczne, lombardy czy kantory. 

Wyboru ryczałtu jako formy opodatkowania możesz dokonać zarówno, gdy rejestrujesz działalność gospodarczą, jak i gdy już ją prowadzisz (wybór jest wtedy dokonywany od następnego roku podatkowego). Oświadczenie w tym przedmiocie – gdy zmieniasz formę opodatkowania – możesz złożyć do urzędu miasta lub gminy we wniosku o zmianę danych w CEIDG albo do urzędu skarbowego. 

Call Now Button